การแปลพระคัมภีร์สมัยใหม่เผยแพร่ในยูเครน

การแปลพระคัมภีร์สมัยใหม่เผยแพร่ในยูเครน

คริสตจักรมิชชั่นในยูเครนเพิ่งเปิดตัวฉบับแปลสมัยใหม่ฉบับแรกของหนังสือบัญญัติของพระคัมภีร์ซึ่งแปลจากภาษาฮีบรูและกรีกโดย Rafail Turkonyak, Th.D. โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพระคัมภีร์ยูเครน โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี 1992 และเสร็จสมบูรณ์โดยทั้งคริสตจักรและบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงในยูเครน ร่วมกับ Turkonyak ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ ผู้คลั่งไคล้พระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้รักชาติภาษายูเครน และผู้ได้รับรางวัล Shevchenko Prize

นักแปลแต่ละคนพยายามถ่ายทอดไม่เพียงแต่ความหมายของต้นฉบับเท่านั้น

 แต่ยังรวมถึงเนื้อหาด้วย ซึ่งทำได้ยากมาก ความจริงก็คือในความรับผิดชอบที่สำคัญนี้มีขบวนความคิดสองขบวน: วรรณกรรม (ไม่เพียง แต่ในการสร้างวลีทั่วไปเท่านั้น แต่ยังอยู่ในลำดับคำดั้งเดิมด้วย) และการถอดความ (การแปลความคิดหรือเนื้อหาของข้อความในพระคัมภีร์)  ในการแปลภาษายูเครนครั้งใหม่นี้ ทั้งผู้แปลและผู้แก้ไขพยายามที่จะยึดมั่นในเงื่อนไขที่เป็นกลาง แปลตามตัวอักษรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในขณะเดียวกันก็เป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของความจำเป็น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องตกเป็นทาสของจดหมาย แต่จะต้องไม่สูญเสียความชัดเจนในความคิดของผู้เขียนต้นฉบับด้วย

ทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับการแปลนี้ไม่ลืมว่านี่เป็นข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ ซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือนำสิ่งใดออกไป พวกเขาพยายามไม่ถอยห่างจากวิทยานิพนธ์นี้แม้ในรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดซึ่งตีความได้หลายแบบ นอกจากนี้ ในขณะที่ทำงานผ่านข้อความของการแปล บรรณาธิการไม่ลืมเกี่ยวกับผู้อ่านที่ต้องการข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงต้นฉบับได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขาพยายามลดระยะห่างระหว่างข้อความที่เขียนเมื่อหลายพันปีก่อนกับผู้อ่านยุคใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การฝึกแปลระหว่างประเทศอนุญาตให้ใช้ตัวเอียงและวงเล็บเพื่อชี้แจงข้อความ ทีมตัดต่อพยายามลดความจำเป็นในการใช้ตัวเอียงให้เหลือน้อยที่สุด หรือในกรณีใดๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันความไร้เหตุผล หรือแม้กระทั่งจินตนาการที่สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งวิธี ผู้อ่านต้องจำไว้ว่าคำที่เป็นตัวเอียงคือคำที่ไม่มีในต้นฉบับ นอกจากนี้ การตระหนักว่าไม่ใช่ผู้อ่านทุกคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงพจนานุกรมพระคัมภีร์และไม่มีหนังสืออ้างอิง คำอธิบายของคำหรือวลีบางคำที่อาจเข้าใจยากหรือน่าสนใจในทางใดทางหนึ่งจึงถูกวางไว้ที่ด้านล่างของข้อความ ด้วยเครื่องหมายดอกจัน

บางครั้งในข้อความ คำว่า “ลอร์ด” บางครั้งปรากฏในแบบอักษรอื่น?

 ดังที่คุณทราบ ในต้นฉบับของชาวยิวมีพระนามจำนวนหนึ่งสำหรับพระเจ้า รวมทั้งยาห์เวห์และอาโดนัย ซึ่งแปลในพระคัมภีร์สลาโวนิกด้วยคำเดียวกัน: “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ดังนั้น ไม่ว่าที่ใดที่คำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” แสดงเป็นแบบอักษรอื่น คำนั้นจะสอดคล้องกับพระเยโฮวาห์ของชาวยิว คำว่า “ลอร์ด” ที่พิมพ์เป็นตัวอักษรปกติตรงกับภาษาฮีบรู Adonai ในการแปล Synodal Russian ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้โดย Ukrainians จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ชื่อพระคัมภีร์หลายชื่อไม่เพียงรวมอยู่ในความทรงจำทางวัฒนธรรมของผู้อ่านพระคัมภีร์ภาษายูเครนเท่านั้น แต่ยังใช้ในการแปลพระคัมภีร์ภาษายูเครนก่อนหน้านี้ด้วย ดังนั้นทีมแก้ไขจึงตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงการแปลนี้ ตัวอย่างเช่น: อีฟ (ฮีบรู: ฮาฟวา), โมเสส (โมเช), เยรูซาเล็ม (เยรูชาลาอิม), สะมาเรีย (แชมรอน) ฯลฯ ตามเนื้อผ้าชื่อของปรมาจารย์และผู้เผยพระวจนะยังคงอยู่

เมื่อพิจารณาถึงข้อความเฉพาะในพระคัมภีร์และเนื้อหาของต้นฉบับภาษาฮีบรู ลักษณะของภาษาในพระคัมภีร์ถูกนำมาพิจารณาเมื่อทำการแก้ไข ข้อความซึ่งบางครั้งเบี่ยงเบนไปจากแนวปฏิบัติทางภาษาศาสตร์และไวยากรณ์สมัยใหม่ เช่นเดียวกับกฎของ ภาษายูเครน. ตัวอย่างเช่น การซ้ำคำในประโยค รวมถึงวลีที่อาจละหรือเขียนต่างกันได้ด้วยอักษรตัวใหญ่ในทุกกรณี เช่น Israel, Israelite หรือที่คล้ายกัน เช่นเดียวกับคำว่า Judah, Judean หรือที่คล้ายกัน คำว่า “พันธสัญญา” จะถูกทำเครื่องหมายด้วยอักษรตัวใหญ่ด้วย โดยไม่คำนึงว่าเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาของพระเจ้ากับผู้คน หรือพันธสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างผู้คน การยอมจำนนทางไวยากรณ์ดังกล่าวเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าอิสราเอลเช่นเดียวกับจูเดียคือผู้คนที่พระเจ้าเลือก ผู้ซึ่งมีบทบาทพิเศษในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติ นอกจากนี้ อิสราเอลยังติดค้างชื่อของเขาในการจัดเตรียมของพระเจ้าซึ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับคำว่า “พันธสัญญา” เนื่องจากมักใช้เมื่อพูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้า

ในข้อความ เราหลีกเลี่ยงเครื่องหมายคำพูดเพราะเป็นการยากที่จะระบุคำพูดโดยตรง ทีมงานนำเสนองานของพวกเขาต่อผู้อ่านด้วยความถ่อมตนและขอให้คุณอย่าตัดสินพวกเขารุนแรงเกินไป โดยจำไว้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุความสมบูรณ์แบบในการแปลข้อความ เพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบในคำพูดของเขา แผนกจัดพิมพ์ของ Ukranian Bible Society ขอขอบคุณผู้อ่านทุกคนที่ส่งความคิดเห็นของพวกเขาในขณะที่อ่านหนังสือพระคัมภีร์แต่ละฉบับก่อนหน้านี้ ส่วนหนึ่งทีมบรรณาธิการได้คำนึงถึงคำตอบเหล่านี้ และพวกเขาเข้าใจว่าสมาคมพระคัมภีร์แห่งยูเครนจะยังคงทำงานต่อไปเท่าที่จะทำได้เพื่อปรับปรุงข้อความที่เสนอ ยินดีรับคำติชม คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อความสำหรับฉบับต่อๆ ไป
credit : สล็อตยูฟ่าเว็บตรง