ประธานคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสโลก ศิษยาภิบาลยาน พอลเซ็น เรียกร้องให้มีความสามัคคีกันอย่างต่อ

ประธานคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสโลก ศิษยาภิบาลยาน พอลเซ็น เรียกร้องให้มีความสามัคคีกันอย่างต่อ

เนื่องในหมู่ผู้เชื่อ ในขณะที่คริสตจักรมิชชั่นในเคนยาถือเป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยปีของการมาถึงของมิชชันนารีคนแรก AA Carscallen มาถึงประเทศนั้นในปี 1906 บาทหลวง Paulsen เป็นหนึ่งในผู้นำคริสตจักรที่ต้อนรับรองประธานาธิบดี Moody Awori ในงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการในพิธีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมในเมือง Kendu Bay Town ประเทศเคนยา “ความสามัคคีเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในหัวใจของเรา มันเกิดผลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราควรพยายามยึด ‘กาว’ ทางจิตวิญญาณซึ่งจะยึดคนของพระเจ้าไว้ด้วยกัน”

พอลเซ็นกล่าวโดยอ้างถึงคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อความเป็นหนึ่ง

เดียวกันในหมู่สาวกของพระองค์ตามที่บันทึกไว้ในยอห์น 17 ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Daily Nation Awori ยกย่องหลักการมิชชั่น “ฉันรู้ว่านอกเหนือจากคำมั่นสัญญาต่อสังคมที่ยุติธรรมและปรองดองแล้ว คริสตจักรยังไม่ถูกละเว้นในประเด็นของธรรมาภิบาลและการบริหารความยุติธรรม คุณได้ยึดถือปรัชญาความเป็นกลางทางการเมืองและยังคงวิจารณ์ในแง่บวกโดยไม่ประนีประนอมกับค่านิยมและหลักการทางศาสนาของคุณ”

รองประธานาธิบดีกล่าวเสริมว่าเขา “ประทับใจในระเบียบวินัยในหมู่เยาวชนมิชชั่นวันที่เจ็ด เป็นสิ่งที่คริสตจักรอื่นสามารถยืมได้” นอกจากนี้ บาทหลวง Paulsen ยังรับรองความมุ่งมั่นที่ขยายไปสู่โครงการการศึกษามิชชั่นหลังจบการศึกษาในทวีปแอฟริกา ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันส่วนตัวในกรุงไนโรบีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ความสนใจของ Paulsen หันไปที่ความต้องการการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับ Adventists ตามคำบอกเล่าของบาทหลวง Paul Muasya ประธานคริสตจักรในเคนยา มีเพียงประเทศเดียวที่มีผู้เชื่อในมิชชั่นเกือบสองล้านคน และความต้องการศิษยาภิบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ฉันมองเห็นเวลาที่ศิษยาภิบาลคนใดไม่จำเป็นต้องออกจากแอฟริกาเพื่อศึกษาศาสนศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา” ศิษยาภิบาลพอลเซ็นกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เมื่อมหาวิทยาลัยแอดเวนตีสแห่งแอฟริกาตะวันออกมอบปริญญาที่สูงขึ้นตามสิทธิของตนแล้ว”

เขาเสริมว่าเขาคาดว่าจะเห็นโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของคริสตจักรในแอฟริการวมเป็นมหาวิทยาลัยเดียวโดยให้บริการทั้งสามภูมิภาคของคริสตจักรมิชชั่นของทวีป ในปี 2003 ผู้นำคริสตจักรมิชชั่นโลกได้ลงมติให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยที่ให้บริการในแอฟริกา ในการประชุมครั้งนั้น ศิษยาภิบาลพอลเซ่นรับรองแนวคิด โดยกล่าวถึงสมาชิกมิชชั่นหลายล้านคนในแอฟริกาและความต้องการผู้นำอภิบาลที่มีการศึกษาดี

“เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจัดหาให้พวกเขา” เขาประกาศในเวลานั้น [ANN, 13 ต.ค. 2546]

สถาบันใหม่เปิดสอนหลักสูตรหลังปริญญาตรี โดยเน้นหลักในด้านเทววิทยา งานอภิบาล และความเป็นผูนำของคริสตจักร รายงานจากคณะกรรมาธิการที่ศึกษาเรื่องนี้ระบุว่า ในที่สุดแล้ว โรงเรียนอาจขยายผลงานเพื่อรวมการถวายในด้านอื่นๆ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ถือว่าสำคัญสำหรับการรักษาพนักงานคริสตจักรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเพียงพอ”

โครงการ AUEA ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีนักเรียน 84 คนอยู่แล้วจะขยายเป็นระยะเพื่อรวมนักเรียนที่หลากหลาย ศิษยาภิบาล Geoffrey Mbwana ประธานคริสตจักรภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก-กลางกล่าว โดยจะจำลองตามโครงการหลังจบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จซึ่งดำเนินการโดย Adventist Institute of Advanced Studies (AAIS) ในฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ศิษยาภิบาลจอห์น วานีที่เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันยังเป็นประธานคริสตจักรมิชชั่นในยูกันดา และดร. จอห์น เจเรมิก ผู้อำนวยการของ Amazing Discoveries พร้อมด้วยเชอร์ลีย์ ภรรยาของเขา ซึ่งทั้งคู่อยู่ที่ไนโรบีเพื่อร่วมงานประกาศข่าวประเสริฐ เจเรมิกกล่าวว่าเขาจะให้ทุนสร้างหอพักขนาด 144 เตียงสำหรับเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากเชื้อ HIV และโรคเอดส์ ซึ่งตั้งอยู่ในไนโรบี Paulsen แสดงความสนใจในการพัฒนานี้

credit : สล็อตเว็บตรง100 / ดูหนังฟรี / 50รับ100