เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เกาหลีใต้ ระงับฟรีวีซ่าประเทศไทย ลดความเสี่ยงโควิด-19 – บังคับใช้ 13 เม.ย.

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เกาหลีใต้ ระงับฟรีวีซ่าประเทศไทย ลดความเสี่ยงโควิด-19 – บังคับใช้ 13 เม.ย.

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เตรียมระงับ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ‘ฟรีวีซ่า’ ประเทศไทย รวมถึงวีซ่าประเภทผู้สื่อข่าว (C-1) และวีซ่าระยะสั้น (C-3) ทุกรูปแบบ ซึ่งออกภายในวันที่ 5 เม.ย. เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ 13 เมษายนเป็นต้นไป

ประเด็นสำคัญ

ระงับฟรีวีซ่า (การยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลเกาหลีใต้)

ระงับวีซ่าระยะสั้น (C-3) ทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และใช้ได้หลายครั้ง ที่ออกให้ภายในวันที่ 5 เม.ย.

ระงับวีซ่าประเภทผู้สื่อข่าว (C-1) ที่ออกให้ภายในวันที่ 5 เม.ย.

มีผลบังคับใช้วันที่ 13 เมษายนนี้ (พรุ่งนี้)

หากใครมีความประสงค์จะเดินทางหลังวันที่ 13 เม.ย. ต้องขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูต

ผู้ที่ถือพาสปอร์ตทูต และพาสปอร์ตราชการ ยังเดินทางเข้าได้ตามปกติ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการระงับความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และการระงับวีซ่าประเภทผู้สื่อข่าว (C-1) และวีซ่าระยะสั้น (C-3) ทั้งแบบใช้ครั้งเดียว (Single) และแบบใช้ได้หลายครั้ง (Multiple) เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะระงับความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงงตราระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2524 เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในสาธารณรัฐเกาหลี โดยการระงับความตกลงฯ ดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้ข้อบทที่ 8 ของความตกลงฯ ซึ่งจะทำให้บุคคลสัญชาติไทย ไม่สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการท่องเที่ยว และพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะระงับวีซ่าประเภทผู้สื่อข่าว (C-1) และวีซ่าระยะสั้น (C-3) ทั้งแบบใช้ได้ครั้งเดียว (Single) และแบบใช้ได้หลายครั้ง (Mulitiple) ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ออกให้บุคคลสัญชาติไทยภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นการชั่วคราว โดยบุคคลสัญชาติไทยที่มีวีซ่าประเภทดังกล่าว และมีกำหนดจะเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการสมัครวีซ่าประเภทดังกล่าวใหม่อีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย

3. การระงับความตกลงฯ ดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ยังสามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ไอเดียเจ๋ง! จ.กระบี่ มอบเงินช่วยผู้ป่วยโควิด-19 วันละ 500 บาท – ขอแค่อย่าปกปิด

พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ออกประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การแสดงตัวตนกรณีที่ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่

ประเด็นสำคัญ

จังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือหากบุคคลใดมีอาการคล้าย โรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้แสดงตัวตนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

บุคคลที่เข้ารายงานต่อเจ้าพนักงานโดยไม่ปกปิดอาการ และหากพบว่าติดเชื้อจริงจะได้รับเงินดูแล 500 บาทต่อวัน

ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลจนกว่าจะหายป่วย

แสดงตัวได้ที่ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ และจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้มีมาตรการ หลายมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพิ่มเติมจากที่จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 นี้ หากบุคคลใดที่มีอาการคล้ายกับผู้ที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แสดงตัวตนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) โดยไม่ปกปิดอาการ

และหลังจากเข้ารับการตรวจพบว่าได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จริง

จะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวน 500 บาท/วัน ขณะนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จนกว่าจะหายป่วยและออกจากสถานพยาบาล สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง